TRCLOUD logo
  info@trcloud.co   02 370 1250

บทความ & สาระน่ารู้

การเชื่อมต่อ API เข้ากับ WooCommerceWooCommerce ใน TRCLOUD

1.เลือกบริษัทที่ต้องการจะนำเข้าข้อมูลในวงกลมที่ 1 เลือก OTHER ในวงกลมที่ 2 เลือก WOOCOMMERCE ในวงกลมที่ 32.เลือกตั้งค่า API Key ในวงกลมที่ 43.กดเพิ่มรายการใหม่ ในวงกลมที่ 54.นำข้อมูลของ WooCommerce ใน WordPress มากรอกลงในหน้าต่างของ system ResponseWooCommerce ใน WordPress

1.เลือกที่ TRCLOUD ในวงกลมที่ 1 และเลือก WooCommerce ในวงกลมที่ 2 เลือก Setting ในวงกลมที่ 3

(TRCLOUD คือชื่อตัวอย่างในการสร้างคู่มือ ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อตามธุรกิจของท่านได้)2.เลือก API ในวงกลมที่ 4 และเลือก Keys/Apps ในวงกลมที่ 5 เลือก Add Keys ในวงกลมที่ 63.ใส่รหัสในช่อง Description เลือก Read/write ในช่อง Permission ทำการสร้างโดยการกด Generate API Key4.ข้อมูลที่ได้นำไปกรอกในส่วนของ WooCommerce ใน TRCLOUD5.Copy ข้อมูล WooCommerce ใน WordPress มาใส่ในส่วนของ WooCommerce ใน TRCLOUD ตามหมายเลขจะได้ดังนี้6.ใส่ข้อมูลทั้งหมดแล้วกดบันทึกที่วงกลมดังรูป7.จะได้ผลลัพธ์ตามภาพด้านล่าง8.ขั้นตอนการนำเข้าของข้อมูลกดเลือกรายการรอนำเข้าในวงกลมที่ 1 เลือกที่อยู่ของข้อมูลที่จะนำเข้าในวงกลมที่ 2 กดเลือกแล้วจะมีข้อมูลนำเข้าในส่วนของวงกลมที่ 39.กดเลือกในวงกลมที่ 4 แล้วกด Download to TRCLOUD ในวงกลมที่ 510.จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้พิมพ์ yes ตามคำสั่ง แล้วกดตกลง11.กดเข้าไปในส่วนการขาย & รายได้ในวงกลมที่ 6 และใบสั่งขายในวงกลมที่ 7 ข้อมูลที่นำเข้ามาจะอยู่ในวงกลมที่ 812.ในส่วนของข้อมูล WooCommerce ใน WordPress ที่นำเข้ามาแล้วจะมีสถานะดังภาพ

    สถานะก่อนนำเข้าจะมีสถานะ Processing    สถานะที่นำเข้าข้อมูลแล้วจะมีสถานะ Completedจบการนำเสนอ ขอบคุณคะ

บทความแนะนำ