TRCLOUD logo
  info@trcloud.co   02 370 1250

โปรแกรม ERP ร้านอาหาร

โปรแกรม ERP TRCLOUD-F&B

TRCLOUD-F&B เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับจัดการ Backoffice ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร (Food & Beverage) อย่างเต็มรูปแบบ ลดความซ้ำซ้อนของงาน และมีการจัดการข้อมูลของกิจการแบบเป็นปัจจุบัน ให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้จริง

  • จุดเด่น: ระบบสามารถผูกสูตรอาหาร ตัดวัตถุดิบ ทำการประกวดราคาจัดซื้อ ไปจนถึงปิดบัญชี คำนวณต้นทุนอาหารต่อจาน ผ่านฟังก์ชั่นที่ออกแบบมาเฉพาะ
  • มาตรฐานโปรแกรม: ผู้ใช้งานสามารถจัดทําบัญชีได้ด้วยตนเองตามมาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีจากกรมสรรพากร และได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานสรรพากรหมายเลข 0540 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 89

ขอ DEMO

ส่วนประกอบของ TRCLOUD-F&B


โปรแกรม ERP TRCLOUD ถูกออกแบบบนรากฐานทฤษฎีการทำธุรกิจแบบอัตโนมัติ (Business Process Automation) ผ่านการควบคุมงาน Operation ด้วยระบบ Cloud สามารถเชื่อมโยงกับส่วนงานอื่นๆ ผ่านระบบ API ทั้งยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร และการอนุมัติเอกสาร ONLINE ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับนักบัญชี และผู้บริหาร การใช้ระบบ TRCLOUD จะเปลี่ยนองค์กรให้เป็น Data Driven Organization

เชื่อมต่อกับ POS ผ่านระบบ API

TRCLOUD มีระบบ API ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ POS ร้านอาหารได้อย่างหลากหลาย API ของ TRCLOUD สามารทำงานได้ทั้งแบบ End Day และแบบ Real Time

ระบบเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ

TRCLOUD มีระบบเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้จัดการร้านอาหาร สามารถเลือกสินค้าที่ราคาถูก และคุณภาพดีที่สุด  โดยไม่ต้องตรวจทีละรายการ

คำนวณต้นทุนอาหารต่อจาน

TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีที่คำนวณต้นทุนได้ทั้งแบบ FIFO, Average, Actual Cost ทั้งนี้เพื่อการคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของอาหาร/จาน หมดปัญหาเมนูที่ขาดทุน

ผูก Recipe สูตรอาหารได้

TRCLOUD สามารถผูกสูตรอาหาร (Recipe/BoM) และตัดวัตถุดิบอัตโนมัติ ทำให้ทราบถึงระบบวัตถุดิบได้แบบ RealTime และ Recipe นี้เองจะเป็นปัจจัยหลักในการคำนวณต้นทุนอาหารต่อจาน

ควบคุมการจัดซื้อจากส่วนกลาง

TRCLOUD สามารถทำให้ร้านอาหารสามารถกระจายการระบบการสั่งซื้อไปสู่สาขา โดยระบบทำการรวบรวมข้อมูล
ผู้ใช้งานส่วนกลางสร้าง PO
รวมถึงการสร้างใบจัดของอัตโนมัติ

การวางแผนผลิตด้วยครัวกลาง

TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีที่ระบบรองรับการวางแผนการผลิต สามารถดูระดับวัตถุดิบที่จะถูกใช้ไปตามแผนผลิต รวมถึงการรักษาระดับสินค้ากึ่งสำเร็จให้มีปริมาณที่เหมาะสม


บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมระบบร้านอาหาร

ส่วนประกอบสำคัญของระบบ Backoffice ร้านอาหาร

การจัดซื้อสำหรับร้านอาหารเดี่ยว

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดซื้อ

Ecommerce ร้านอาหาร

เปิดช่องทางการขายด้วยระบบ Ecommerce

สนใจติดต่อ 02 370 1250 / info@trcloud.co
หรือ ติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ กดที่นี่