TRCLOUD logo
  info@trcloud.co   02 370 1250

คุณสมบัติเด่น

TRCLOUD

โปรแกรมบัญชี & Cloud-based ERP

TRCLOUD ถูกออกแบบบนพื้นฐานของระบบบัญชีคู่ (Double Entry) และความสามารถในการออกบิล ใบเสร็จ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ฯลฯ มีการเชื่อมโยงระบบกับโมดูลหลัก 9 โมดูล และส่วนต่อขยายอีกมากมาย ไม่มีข้อจำกัดที่น่ารำคาญ ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับนักบัญชี และทำให้นักบัญชีทำงานกับผู้ไม่รู้บัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโมดูลพิเศษสำหรับสำนักงานบัญชี

 • รูปแบบการทำงาน: Cloud Computing (ทำงานบนระบบคลาวด์) ทำให้สามารถทำงานจากทีใดก็ได้ มาพร้อมกับ Mobile Application รองรับการทํางานผ่านมือถือ
 • มาตรฐานโปรแกรม: ผู้ใช้งานสามารถจัดทําบัญชีได้ด้วยตนเองตามมาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษีจากกรมสรรพากร และได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานสรรพากรหมายเลข 0540 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 89

สถิติ & การอนุมัติ

TRCLOUD มีระบบแผงควบคุมอัจฉริยะที่จะแสดงดัชนี้ที่สำคัญเพื่อสะท้อนถึงสภาพของธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่แบบ Real-Time ซึ่งประกอบด้วย

 • เงินสดในมือ / หนี้สินหมุนเวียน / รายได้รวม / กำไรขาดทุน / กราฟแสดงรายได้ vs รายจ่าย
 • รายได้รายวัน / ยอดการออกใบกำกับภาษีรายวัน / กระแสเงินสดรายวัน
 • รายได้รายเดือน / กระแสเงินสดรายเดือน

TRCLOUD มีระบบสร้างแผนภูมิหลากหลาย โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ตามค่าตั้งต้นจากงบการเงิน ทำให้บริหารสามารถเข้าใจถึงความเป็นไปขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว

 • สร้างแผนภูมิเองได้ 4 แบบได้แก่ แท่ง/แท่งซ้อน/เส้น/วงกลม (Bar/Stacked/Line/Pie)
 • จัดเรียงลำดับแผนภูมิที่ใช้บ่อยได้เอง
 • มีตัวกรองแผนก/วันที่สำหรับเลือกช่วงข้อมูล

TRCLOUD มีระบบแสดงรายการใบเสนอราคาที่ต้องอนุมัติโดยเปรียบเทียบราคาทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยระบบจะ Highlight สีแดงให้กรณีที่ราคาขายต่ำกว่าต้นทุนมาตรฐาน หรือ ต่ำกว่าต้นทุนตามสูตรการผลิต

 • สามารถอนุมัติ ONLINE ได้
 • มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการอนุมัติ
 • แสดงลายเซ็นผู้อนุมัติในใบเสนอราคาที่ส่งให้ลูกค้า

TRCLOUD มีระบบวิเคราะห์ใบสั่งซื้อโดยเปรียบเทียบราคาเก่าที่เคยสั่งซื้อเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยระบบจะจัดเรียงราคาน้อยที่สุดไปหามากที่สุด และระบบจะแจ้ง Min/Max/Average ของราคาจัดซื้อตามช่วงที่กำหนด

 • สามารถอนุมัติ ONLINE ได้
 • มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการอนุมัติ
 • แสดงลายเซ็นผู้อนุมัติในใบสั่งซื้อที่ส่งให้ผู้ขาย

TRCLOUD มีระบบวิเคราะห์การชำระเงินโดยเชื่อมโยงการจ่ายชำระเข้ากับการชำระเงินแต่ละครั้ง ทำให้ทราบว่าการชำระเงินแต่ละครั้งชำระไปเพราะจากสั่งซื้อครั้งไหน และมีความผิดปรกติใดหรือไม่

 • สามารถอนุมัติ ONLINE ได้
 • มีการเชื่อมโยงใบสั่งซื้อ/การรับสินค้า
 • แสดงลายเซ็นผู้อนุมัติในใบสำคัญจ่าย

TRCLOUD มีระบบวิเคราะห์การแบ่งบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานให้เข้าถึงเฉพาะส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบโดยผู้ควบคุม สามารถจัดการเข้าถึงข้อมูลได้ตามเมนูที่เรามี

 • กำหนดการเข้าถึงได้เอง
 • เชื่อมโยงผู้ใช้งานเข้าบริษัทได้เอง