TRCLOUD logo
  info@trcloud.co   02 370 1250

สมัครเป็นดีลเลอร์

ข้อมูลลูกค้า


ที่อยู่จดทะเบียน

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ภ.พ.20
  2. หนังสือรับรองบริษัท หรือ ทะเบียนการค้า
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. รายละเอียดวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท
  6. เอกสารอื่นๆ


ADDRESS

1235 รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
info@trcloud.co
02-370-1250, 086-335-0481
TRCLOUD Page

WORKING HOURs

วันจันทร์-เสาร์: 8am to 5pm
วันอาทิตย์: ปิดทำการ

PAYMENT

โอนผ่านธนาคาร
QR CODE