TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีที่พัฒนา โดยบริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ถูกพัฒนาขึ้นให้กับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) เรามีเป้าหมายในการขยายขีดความสามารถของโปรแกรมนี้สู่การเป็น Enterprise Resource Planning (ERP) tools ที่สมบูรณ์แบบ เรากำลังสรรหา
บุคคลากรเพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ ตามตำแหน่งงานดังนี้

รายได้ 15,000 - 22,000 บาท/เดือน รับ 4 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • แนะนำและตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม TRCLOUD ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผ่านทางโทรศัพท์, ไลน์, และ Facebook
 • ให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมบัญชี
 • มีการสอนการใช้งานโปรแกรมให้ก่อนทำงาน
 • ทำงานประจำที่บริษัท
 • ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติ

 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Internet, Email, Social Network, Microsoft Excel
 • การศึกษา ปวช / ปวส / ปริญญาตรี
 • มีความอดทน อดกลั้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
 • พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • ถ้ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ความเชี่ยวชาญทางการบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • ส่ง Resume มาที่ hr@trcloud.co

เปิดรับสมัคร

 • วันจันทร์-ศุกร์: 8am to 5pm
 • วันเสาร์: 9am to 3pm