Junior Software Engineer
PHP Web Developer:
Entry-Level, Full time - รามคำแหง กรุงเทพมหานคร ฿20,000-฿40,000
รายละเอียด
 1. เป็นงานประจำ
 2. หน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรม (Web Application) ใช้ภาษา HTML, PHP, JavaScript, MySQL, JQuery
 3. มี Laptop ให้
 4. มีการสอนเพิ่มเติมให้ก่อนทำงาน
 5. ทำงานประจำที่บริษัทวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
คุณสมบัติ
 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 2. มีความรับผิดชอบตัวเอง (เราไม่เชื่อใน Micro Management)
 3. ชอบงาน Coding
 4. พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 5. หากมีตัวอย่างโปรแกรมที่เคยเขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (นำตัวอย่างมาในวันสัมภาษณ์งานด้วย)
 6. มีความคล่องตัว และความยืดหยุนสูง สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้
Our Tech
Linux
PHP
MariaDB
Jquery / JavaScript / HTML / CSS
TRCLOUD Framework
GIT

ติดต่อ:
admin@trcloud.co หรือ โทร. 02-370-1250